Velkommen - drone

Treningspakker

Ønsker du å forberede deg litt ekstra til O-festivalen 2023, så har vi laget et treningsopplegg på to ulike kart.

For bruk av treningspakkene bes det om å vippse kr. 60,- pr. kartutskrift til #10691.

Postene henger ute fra og med lørdag 3. juni.

Treningspakke #1

Løype: A-nivå 7,3 km (inkl. avstand til start) med kuttemuligheter. Mellomdistansepreg.
Terreng: Skråli og detaljrikt i nedre deler av terrenget. I høyden flott, lettløpt åpen skog, med innslag av skogbevokste myrer. Færre detaljer.
Kart: Puttåsen
Målestokk: 1:10.000 ved A4-utskrift
Skjermer: Små treningsskjermer på postene. Ingen koder. I skogen før kl. 12 lørdag 3.juni.
Adkomst: Parkering på Mariholtet utfartsparkering. Ta av Rv159 i avkjøring 68, Robsrudkrysset, følg skilting mot Karihaugen og deretter Mariholtet utfartsparkering. Alternativt buss 2B eller 2E til Ellingsrudsåsen (T-banen er erstattet av buss for bane).
Nedlasting: Treningspakke #1

Treningspakke #1

Treningspakke #2

Løype: A-nivå 6,2 km med kuttemuligheter. Korte og lange strekk.
Terreng: Det nærmeste terrenget til området som er sperret for O-festivalen. Stirikt. I hovedsak åpen skog og god løpbarhet. I områder svært detaljrikt. Vær obs på terrengsperringen som er markert på kartet. 
Kart: Skullerudåsen
Målestokk: 1:10.000 ved A4-utskrift
Skjermer: Små treningsskjermer på postene. Ingen koder.
Adkomst/parkering: Parkering på Skullerud utfartsparkering. Avkjøring 30 fra E6 ved Abildsø. Følg skilting til Skullerud. Alternativt buss 70, 76 eller 79 til Skullerud (T-banen er erstattet av buss for bane).
Nedlasting: Treningspakke #2

Treningspakke #2

 

God tur!