Velkommen - drone

Terrenginfo

Sprint: Todelt terreng. Den ene delen er skogsterreng med lite kupering, god løpbarhet og mye stier. Den andre delen er boligstrøk med parkområder, skoler, idrettsanlegg, veier og bebyggelse.

Mellom- og langdistanse: Detaljrikt terreng med moderat kupering og god løpbarhet. Deler av området har mye stier og sykkelløyper, mens andre deler er mer uberørt og preget av myrer, åpen skog og nord-sørgående rygger med en del stup og skrenter.

Her kan dere bla dere gjennom noen bilder fra skogsterrenget (fungerer dessverre ikke på mobil).

Alle foto: Snorre Veggan