Velkommen - drone

Oversiktskart og arenaer

Oslo_oversiktskart.jpeg

Arenaer

Les PM for ytterligere detaljer. 

Fredag: Haraløkka idrettspark, Bøler. 

Bil: Parkering på Skullerud. Følg merking til Skullerud fra avkjøring nr 30, Abildsø, på E6. Ca. 2,5 km å gå (barnevognvennlig) fra parkering til arena. Det er ikke tillatt å kjøre direkte til Haraløkka idrettspark. 

Offentlig transport: Det er arbeider på T-banens linje 2 og 3 og disse er stengt øst for Helsfyr. Buss erstatter T-bane og følgende muligheter kan benyttes:
- T-bane fra Oslo sentrum østover til Helsfyr. Deretter overgang til buss for bane 3B til Bøler T.
- T-bane 1, 2 eller 4 til Høyenhall. Deretter overgang buss for bane 3B til Bøler T eller buss 24 til Bøler T.
- Tog L1 til Bryn stasjon. Deretter 3-4 min å gå til Høyenhall og overgang buss for bane 3B til Bøler T eller buss 24 til Bøler T.

Det stopper også bybusser ved Bøler.

Se forøvrig informasjon på Ruters sider: Buss for T-banens linje 2 og 3 | Ruter

Det er 800 m å gå på asfalt fra Bøler T til arena. Det er sykkelparkering på arena.

NB! Merking må følges for å unngå sperret område! Les PM for info!
Merk at fredag er en stor utfartsdag i Oslo og det vil kunne påvirke trafikken betydelig. Beregn god tid!

Lørdag og søndag: Grønmo friområde.

Bil: Ca 500 m å gå (barnevognvennlig) fra parkering til arena. Følg merking til parkering fra avkjøring nr 27, Klemetsrud, på E6 og fra Riksvei 155.

Offentlig transport: Buss 550 fra Oslo bussterminal til holdeplass Godheim. Ca 2000 m å gå langs grusvei til arena. Herfra er det merket med hvite og oransje merkebånd til arena.

På grunn av begrenset parkeringskapasitet oppfordrer vi spesielt til bruk av sykkel eller offentlig transport på fredag.

Det anbefales å bruke Ruters side / app for offentlig transport: Ruter – kollektivtrafikk i Oslo og Akershus
Betaling skjer enklest via app.

Østensjø_oversiktskart.jpeg